תוכן העניינים

תוכן העניינים מבוא כללי הצגת הספר , מטרותיו וחשיבותו החינוכית 7 השתמעויות להכשרת מורים 9 עקרונות מנחים ודרכים לעיבוד הנושא 10 המהדורה כטקסט סיפורי - הגברת המודעות לטקסטים אורייניים 10 קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה 14 הצגת פרקי הספר 18 סיכום 20 חלק א : אקטואליה במדיה בעתות שנרה מהדורת החדשות והצגת עיקריה מבוא 23 תבניות ייצוג במהדורת החדשות 24 מהדורת החרשות כמעצבת סדר יום 24 היבטים מילוליים , שמיעתיים וחזותיים - מסרים גלויים וסמויים במהדורת החדשות 26 קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה 27 מהדורת החדשות כטקסט סיפורי 29 הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה 30 ? השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים 37 ?> פינת הספורט מבוא 49 אירועי הספורט ככלי לפורקן ולחברות 51 אירועי הספורט כטקסט סיפורי 51 קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה 52 הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה 52 ? השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים ם 57  אל הספר
מכון מופ"ת