אקטואליה במדיה - שגרה וחירום ילדים בגיל הרך צופים במהדורת החדשות

איילת כהן ? בורה דליות תמה V תיאוריה ומץשה בהכשרת מורים אקטואליה בנוד-ה - שגרה cmmi ילדים בגיל הרך צו 9 ים במהדורת החדשות א"לת כהן בורה דליות כתיבה : צוות המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין דייר / , u nh"N נורה דליות הוצאת הספרים של מכון מו " 0 ת : עריכה ראשית : ד"ר יהודית שט"וון עריכת טקסס ולשון : אדוה חן עיצוב גר 0 י ועיצוב השער : בלה טאובר תודות ראשית , אנו מבקשות להודות לר"ר רות הרתאן ולד"ר מירה פוירשטיין על הערותיהן הבונות . הערכתנו נתונה לאנשי מכון מופ"ת שסייעו בידינו רבות בהוצאת ספר זה : לר"ר יהודית שטיימן , העורכת הראשית של הוצאת הספרים , על קריאתה , על הערותיה ועל סיועה הרב בשלבים השונים של הוצאת הספר ; לאדוה חן , על עריכת הלשון המעמיקה והמסורה , כמו גם על הערותיה המאתגרות והמשמעותיות . תודה לגרפיקאית בלה טאובר עבור עיצוב הספר וכן תורה לחני שושתרי , רכזת הוצאת הספרים .  אל הספר
מכון מופ"ת