זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו

זיקת הרמב " ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו גדעון ליבזון מוקדש לזכרה של מוריה אשתי נוות הבית שנפטרה בעת קבלת עלי ההגהה והייתה שותפה בלשון , בסגנון ובעריכה . א . מבוא שני מעגלי חיים לרמב '' ם , ששימשו מוקדי חייו - האחד , עולמו התלמודי הלכתי : פירושיו למשנה ולתלמוד , הי '' ד החוקה , קובץ תשובותיו ; האחר , עולמו ההיסטורי : הסביבה המוסלמית , מגוריו , סביבתו , קשריו והיכרותו העמוקה עם התרבות הסובבת על חיבוריה וספרותה . המעגל ההלכתי מורכב בעיקר מספרות התנאים והאמוראים , ספרות הגאונים והספרות הרבנית עד לזמנו , בעיקר של רבותיו ; ואילו המעגל ההיסטורי משקף בחלקו את מפת נדודיו של הרמב '' ם מספרד המוסלמית - שבה החל את מפעלו ההלכתי - לצפון אפריקה , ומשם לארץ ישראל ולמצרים . אף שהמסורת הספרדית היתה שקועה היטב בתורתו , מצרים היא ששימשה מרכז פעילויותיו ההלכתיות ומוקד מגעיו  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי