מבנה וטיעון בספר המדע

מבנה וטיעון בספר המדע דב ספטימוס סוגיה שהמחקר עדיין לא השיג בה תוצאות משביעות רצון היא שאלת המבנה של " משנה תורה . " הכול משבחים ומפארים את ארגונו הנאה והמרשים - ובצדק ' , אולם נדמה כי עדיין לא מומשו כראוי האפשרויות ללמוד ממבנה החיבור על דעת המחבר . המחקר , במידה שהתעניין בסוגיה זו , התמקד במבנה הכללי של החיבור . כדי לארגן את ה"מפוזר ומפורד " בספרות התלמודית , הוזקק הרמב " ם למיינו ולחלקו לספרים והלכות . מטבע הדברים , כל מיון של חומר עצום ומסובך כזה עשוי להיות במידת מה שרירותי . ספק בעיני אם נגלה את סגולתו המבנית של החיבור אם נתמקד רק - או אפילו בעיקר - בארגונו הכללי . לדעתי יש להתמקד גם ביחידות מבניות קטנות - פרקים וסעיפים . במישור זה עשוי ניתוח מבני להניב פיחת , ולחשוף שיח סמוי . אנסה להדגים גישה זו דרך ניתוח כמה קטעים מספר המדע , ספר חריג במקצת בשל השילוב של הלכה ופילוסופיה שבו . ישנו דגם שכיח מאוד ב " משנה תורה : " יחידה המיוסדת על אחת מן המצוות פותחת בהגדרת המצווה , וממנה מסתעף ביאור אותה המצווה . כך שהלכות תפילה פותחות : מצות עשה להתפלל בכל יום , שנאמר : "ועבדתם את ה ' אלהיכם" ( ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי