סתירות פנימיות מדומות בדברי הרמב"ם

סתירות פנימיות מדומות בדברי הרמב " ם יובל סיני א . פתיחה בספרו המונומנטלי "מבוא למשנה תורה לרמב " ם" ייחד פרופ' יצחק טברםקי דיון נרחב למדי למה שהוא מכנה "בעיית הסתירות , " אותה הוא מאפיין כך : "הבעיה המסובכת הכרוכה בקיומן של סתירות פנימיות בתוך 'משנה תורה , ' בעיה שריכזה אליה - לפי שהיא חמורה במיוחד - את תשומת דעתם ואת האנרגיות הרוחניות של מפרשי החיבור במשך דורות הרבה . " בפתיחת דבריו עומד טברסקי על חומרתה הרבה של בעיה מרכזית זו ועל היקפה : חומרת הבעיה בולטת עוד יותר לאור ההדגשה שמדגיש הרמב " ם פעמים הרבה , שכתב את דבריו בזהירות גדולה ובתשומת לב , ושרעיונותיו נשקלו בקפידה וסודרו בכוונת מכוון [ ... ] יצירתו של הרמב " ם הוקפה הילה של שלמות , ולפיכך היא נדונה מתוך הנחה שאי אפשר כמעט שיש בה טעות [ ... ] אבל יש בחיבור סתירות וקושיות [ ... ] הן נוגעות [ ... ] בעקביות הפנימית של הכרעותיו [ ... ] לפעמים הבעיה היא בסתירה המתגלית בין ניסוח אחד של הרמב " ם לבין ניסוח אחר שלו : גם מקרים אלה נראים מתמיהים בלי גבול , וגם הם נראים לפעמים כבלתי נענים למאמץ של הרמוניזאציה [ ... ] הבעיות הנוגעות לדרך הב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי