לחשיבתו ההלכתית של הרמב"ם: בין דינמיות פנימית לשמרנות ממסדית לטיבה של ההלכה השקועה בספר המצוות

לחשיבתו ההלכתית של הרמב"ם : בין דינמיות פנימית לשמרנות ממסדית לטיבה של ההלכה השקועה בספר המצוות דוד הנשקה א . לחשיבתו הדינמית של הרמב"ם כשביקש פעם ר' אברהם בן הרמב " ם לחלוק על אביו בעניין מסוים בהלכה , אמר כך : זהו עיון נכון , מדויק , שאין מחלוקת לגביו אלא אצל מי שאינו מבין אותו או שיש לו פניות , ולו שמע אותו אבא מארי זצ"ל היה מודה בו [ ... ] והרי תמיד ראינוהו ז " ל בבירור מסכים אל הקטן שבתלמידיו לגבי האמת , למרות עושר לימודו שלא עמד בניגוד למופלגות דתו , ושגיאות מי יבין . עדות זו על גמישות חשיבתו של הרמב " ם ועל נכונותו התדירה והמלאה לחזור בו מדעתו , אפשר שהיינו רואים בה צורך ההגנה של הבן על העזתו לחלוק על אביו , יתר על עדות עובדתית . אולם גם מן הרמב " ם עצמו שומעים אנו , באגרת לתלמידו האהוב : אין אני טוען שהגעתי אל שלמותי האחרונה בתחילה , ולא שאני לא טעיתי מעולם ; אדרבה , כל מה שנתבאר לי חילופו חזרתי ממנו תמיד , בכל דבר . אלא שאף כאן יש כמובן לשאול : תיאור ריאלי הוא זה , או שמא רק ביטוי חינני של ענווה ? אך נדמה שתשובה ברורה לכך מצויה בידינו באמצעות כתב היד של פירוש נוסח מורחב של הרצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי