מסורת וחידוש ביחסו של הרמב"ם לדתות אחרות

מסורת וחידוש ביחסו של הרמב"ם לדתות אחרות דניאל י ' לסקר הרמב " ם חי ופעל בחברה אסלאמית , ותרבות האםלאם תרמה רבות להשקפת עולמו ההגותית וההלכתית . אבל בנוסף לאםלאם הכיר הרמב " ם היטב גם את הנצרות . בעיר מושבו פוםטאט היתה קהילה קופטית חזקה , ובכתביו של הרמב " ם יש אזכורים רבים של הנוצרים והנצרות . התייחסותו והערכתו של הרמב " ם לאסלאם ולנצרות דומה במקרים רבים , אך לפעמים הוא הבחין ביניהן . כך למשל , הוא ראה בשתי דתות אלה הכנה לביאת המשיח , כלומר הן תורמות להפצת אמונה משיחית שתקל על המשיח האמיתי להתקבל בעולם . לעומת זאת הבחין הרמב " ם בין האסלאם והנצרות בעניין עבודה זרה . האםלאם לא היה לדעתו עבודה זרה , ואילו את מאמיני הנצרות הוא ראה כעובדי עבודה זרה . ובכל זאת התיר הרמב " ם ללמד תורה לנוצרים , משום שבלאו הכי הם מאמינים בקדושת התנ"ך , אבל אסר את הדבר לגבי המוסלמים ' . יחסו של הרמב " ם לאסלאם ולנצרות זכה להתעניינות החוקרים , שניסו לסכם את כתביו השונים ולתאר את גישותיו לשתי הדתות . היום , כשיש בידינו מהדורות לא מצונזרות של כתבי הרמב " ם , דברים אלה ידועים למדי . רצוני אם כן אינו לפרום שוב את ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי