מקדש, חברה והיסטוריה - ייחודו של הרמב"ם

מקדש , חברה והיסטוריה - ייחודו של הרמב"ם נחום אליעזר רבינוביץ דעותיו של הרמב"ם על המקדש ועל הקרבנות עוררו פולמוס מתמשך ומחלוקות גדולות . יש שייחסו לו כל מיני כוונות נסתרות , ורבו המבקרים מכל הצדדים . אף שדבריו הם בהירים ומפורשים למדי , יש שהאשימוהו בהסתרת דעותיו האמיתיות ; ויש שתמהו איך ייתכן שמי שמזלזל בעבודת הקרבנות במקדש ורואה אותה כשריד מתקופה קדומה , משיירי עבודה זרה , דווקא הוא ישקיע מאמצים עצומים באיסוף ובבירור סוגיות מסובכות מן התלמוד כדי לפסוק את כל הלכותיה . אף שרבים וטובים עסקו בנושא , נראה לפי עניות דעתי שיש מקום להוסיף עוד הסתכלות מזווית אחרת . בבואו להציע את טעמי המצוות , ראה הרמב"ם אתגר ייחודי בנושא הקרבנות , הואיל ולדעתו "המצוות כולן יש להם טעם , ובגלל תועלת מסויימת צוה בהן [•••] ואלה הנקראים הקים [ ... ] סוברים המון החכמים שיש להן טעם , כלומר תכלית מועילה בהחלט , אלא שהיא נעלמת ממנו , אם מחמת קוצר שכלינו או לחוסר ידיעתנו ' . " אלא שבעיקרון כבר נאמר בתורה : "אשר ישמעון את כל הדוקים האלה ואמת : רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה " ( דברים ד , ו ) - "הרי באר כי אפילו החקים , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי