הרמב"ם בבית הרמב"ם - בין שמרנות למהפכנות

הרמב"ם בבית הרמב " ם - בין שמרנות למהפכנות מנחם בן ששון שושלת בית הרמב"ם , אבות ובנים , עמדה בראש הנהגת קהילות ישראל במצרים ובאגפיה משנות השישים של המאה השתים עשרה ועד ראשית המאה החמש עשרה . בני המשפחה נשאו בתואר "ראש היהודים " או "נגיד , " שמשמעו באותה עת היתה נשיאה באחריות הרשמית על המתרחש בקהילות ישראל כלפי השלטון וכלפי העדה . ו ימי פעילותה של השושלת היו ימי משבר לקהילות ישראל במזרח התיכון בגין התרחשויות צבאיות ופוליטיות במדינות האזור ובחברה המוסלמית ובגין משברים בקהילות . שושלת בית הרמב " ם חריגה ומיוחדת בהיותה שושלת של מהגר זה מקרוב בא ובניו - בית הרמב " ם - שעמדה במוקד הפולמוס הארוך והמתמשך על מקומה של המחשבה הרציונלית ועל חיבורי הרמב " ם המשקפים מחשבה זו - אלו ואלו מיסודותיה של התרבות הערבית היהודית של ימי הביניים בעולמם של יהודים במזרח ובמערב . בסדרת מחקרים אני מנסה לברר כיצד הצליחה שושלת זו להחזיק בהנהגה במשך זמן כה רב , על אף הפולמוסים בנוגע לתוכני ההשכלה הערבית היהודית בימי הביניים . עליית המוחדון באמצע המאה השתים עשרה הביאה לחיסולן של קהילות ישראל במערב המוסלמי ולהגירה ( או...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי