הקדמה

הקדמה רבים עוסקים ברמב " ם , בחיבוריו ובתורתו . אחת לכמה שנים , לציון יובל כלשהו ללידתו או לפטירתו של הרמב " ם , מציינים הלומדים והחוקרים את התאריך בדיון מיוחד על ההתפתחויות בהבנת האיש ומשנתו . בשנת תשס " ד ( 2004 ) צוינו 800 שנה לפטירת הרמב " ם , ופעילות אקדמית וחינוכית רבה הוקדשה לרמב"ם ולמשנתו . מרכז זלמן שזר יזם שני כינוסים אקדמיים על הרמב " ם באותה שנה , האחד בירושלים ( אייר תשם"ד , מאי ( 2004 והאחר באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית ( אוקטובר . ( 2004 לשם הכנת הכנסים זומנה ועדה מארגנת שחבריה היו : פרופ ' אביעזר רביצקי ( יו " ח , פרופ ' יעקב בלידשטיין , פרופ ' מנחם בן ששון , פרופ ' ג ' יי האריס , מר צבי יקותיאל , פרופ ' צבי לנגרמן , פרופ ' דב ( ברנרה ספטימום וגב ' טובי וייס ( מרכזת הוועדה . ( הוועדה העמידה במרכז הכינוסים על הרמב " ם ופועלו את השאלה בדבר מידת החידוש שבו : האם היה שמרן או מהפכן בהליכותיו ובחיבוריו ? הנחת חברי הוועדה הייתה שכינוס חוקרים מתחומים שונים יחדיו לשם בירור השאלה יהיה בו משום חידוש , הן בהעלאת הישגי המחקר המיימוניים העדכניים ביותר לפי תחומיהם , הן בצירוף התשוב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי