הרמב"ם: שמרנות , מקורות , מהפכות - היסטוריה והלכה (כרך א)

א היסטוריה והלכה אביעזר רביצקי הרמב " ם שמרנות , מקוריות , מהפכנות א הרמב " ם שמרנות ; מקוריות , מהפכנות עורך אביעזר רביצקי  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי