ארץ ישראל בתקופה הרומית (על פי: ‭(I. Roll, 1EJ, 39 [1989], p. 254‬