2. מפתח כללי מקומות • אישים • נושאים

. 2 מפתח כללי מקומות אישים נושאים ר' אבא 100 ר' אבא בר רב יגהק 155 ר' אבא דמן עכו 145 אבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל 128 אבא יוסי חליקופרי 18 אבא שאול 113 אבגר ( איסטראטג < 74 ר' אבהו 102 , 70 ר' אבון 22 אכלאכיוס 98 אבני מיל 136 , 96 , 34 אבנר 62 אגריפס הראשון 150 , 148 אגריפסהשני 150 , 148 , 12 , 11 אדסה 74 קולוניה 76 אוונא 135 רב אויא 47 אומידיוס קוואדראטוס 134 אונו 125 אוסרונה 76 אורסקינוס 93 אושה , 78 , 68 , 53 , 52 , 51 , 49-45 , 28 , 24 , 16 141 , 125 , 123 , 119 , 111 , 86 ר' אחא 130 , 96 אחיה 50 איליה קאפיטולינה ( ראה : ירושלים ) אילין דבי ר' ינאי 92 , 89 איססראטגיס ( ראה : ערים ) איסיים 113-112 אכזיב ( כזיב ) 148 , 90 , 36 , 28 , 25 , 24  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי