1. מפתח המקוריות

. 1 מפתח המקוריות . 1 מי , רא בראשית יד א 100 כהכג 66 ויקרא יא לה 21 כגד 50 כג לז 50 כהו 99 כו מד 61 דברים יב ג 139 יג יח 139 טזיד 119 טזכ 18 כח מז-מח 91 כח נו 137 לב יג-יד 109 לב כא 98 לב מג 104 יהושע יטלה 106  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי