רשימת הקיצורים

רשימת הקיצורים Syria ( Wroth ) BMC British Museum Catalogue : Palestine ( Hill ) ; Phoenicia ( Hill ); BA SP Bulletin of the American Society of Papyrologists BAR British Archaeological Reports , International Series ANRW Aufstieg und Nidergang der romischen Welt ADAJ Annualof the Departmentof Antiquitiesof Jordan CRINT Compendia Rerum ludaicarum ad Novum Testamentum CPJ Corpus Papyrorum Judaicarum ( TcherikoveT , Fuks , Stern ) CIL Corpus Inscriptionum Latinarum CH Corpus Inscriptionum ludaicarum ( Frey ) CCSL Corpus Cristianorum , Series Latina CAH Cambridge Ancient History Jahrhunderte GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei DJD Discoveries in the Judaean Desert CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum HUCA Hebrew Union College Annual HTR Harvard Theological Review JRS JournalofRoman Studies JQR Jewish Quarterly Review JNES Journalof Near Eastern Studies JJS Journalof Jewish Studies JBL Journal of Biblical Literature INJ Israel Numismatic Journal IG...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי