ביבליוגראפיה ומפתחות

ביבליוגראפיה ומפתחות ביבליוגראפיה אביגד , ני , בית שערים , ג , ירושלים תשל"ב . אבי יונה , מ , ' גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל , ירושלים תשי"א — . "כתובת מקיסריה על כ"ד משמרות הכוהנים , " ארץ ישראל , ז ( תשכ"ד , ( עמ' . 28-24 — בימי רומא וביזאנטיון , ירושלים תש"ל . אברמסון , שי , "קרובות לחתן , " תרביץ , טו ( תש"ד , ( עמ' . 62-50 אופנהיימר , א / "היישוב היהודי בגליל בתקופות יבנה ומרד בר כוכבא , " קתדרה , 4 ( תשל"ז , ( עמ' — . 66-53 "הפרשת מעשר ראשון במציאות שלאחר חורבן הבית השני , " סיני , פג ( תשל"ח , ( עמ' רסז-רפז . — "אילץ דבי רבי ינאי , " מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ-ישראל , ד ( חיפה תשל"ח , ( עמ' — . 145-137 "בתי מדרשות בארץ ישראל בראשית תקופת האמוראים , " קתדרה , 8 ( תשל"ח , ( עמ' — . 89-80 "המרכז בנציבין בתקופת המשנה , " אומה ותולדותיה , א , בעריכת מ' שטרן , ירושלים תשמ"ג , עמ' "— . 150-141 מערכות המסתור בשפלת יהודה לאור המקורות , " קתדרה , 26 ( תשמ"ג , ( עמ' "— . 29-24 תולדות הסנהדרין בגליל , " ארצות הגליל , בעריכת א' שמואלי ואחרים , א , חיפה , 1983 עמ' — . 268-257 ומי לקר , "...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי