2. פעילותם של חכמים בצור

. 2 פעילותם של חכמים בצור חכמים מארץ ישראל הגיעו לצור ועסקו שם בהוראת הלכה , בהעלאת פיתרונות לבעיות של בני המקום , במדרש הפסוקים וכיוצא באלה . מספר מסורות מעידות על פעילותו של יעקב איש כפר נבוריה , היא נברתין שבגליל העליון , בצור . חכם זה הוא בן הדור הרביעי לאמוראי ארץ ישראל . לדוגמה : "יעקב איש כפר נבוריה , אזל לצור , אתון שאלין ליה , מהו מיגזר בריה דארמייתא בשובתה , וסבר מישרי לון . " ... אמורא אדי / ישראלי אחר המגיע לצור הוא רבי מנא בר תנחום , בן הדור השלישי לאמוראי ארץ ישראל : "רבי מנא בר תנחום אזל לצור והתיר תורמוסין שלהן . " בן אותו דור , רבי חייה בר אבא , מופיע בהמשכה של אותה סוגיה כמי שהגיע לצור ופגש בה את רבי מנא בר תנחום . הוא הוזכר לעיל , בתור זה ששלח לקנות לו סנדל ביריד של צור , והוא הכוהן שפסע על קברים בכדי לחזות בדיוקלטיאנוס . עדויות נוספות קושרות אותו לצור , ובין היתר הוא דורש בהלכה לאנשי צור . בנוסף לאלה מוזכרים חכמים ארץ ישראליים שונים בצור . גם בצידון ישבו יהודים ותלמידי חכמים , וגם אליה באו יהודים ותלמידי חכמים מארץ ישראל . מובן מאליו שהאזכורים בספרות התלמודית לגבי י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי