בקדש הרומי המקדש‭(.nnn‬ י '' א רת לחקי החברה ( אחורי שער, )ג" תשמ ( טו,קדמוניות