כתובת לטינית מהליופוליס (כעל בזי) על כמים פסל (שלא ;תגלה) ‭]"‬למלך] הגדול אגריפס, חסיד, אוהב הקיסר ואוהב רומי, פטרון הקולוניה. [הפסל] נעשה על חשבון הציבור‭."‬