2. חכמים ונשיאים בעכו

. 2 חכמים ונשיאים בעכו חכמים ונשיאים באו לעכו במסגרת סיוריהם , למרות ההסתייגות הברורה מאופיה הפאגאני של העיר . דמותה של עכו משתקפת במידה מסוימת מביקורים אלה . הדברים באים לידי ביטוי באופן מיוחד בעדויות על מעשיו של רבן גמליאל דיבנה שעה ששהה בעיר . ידוע ביותר המעשה ברבן גמליאל בבית המרחץ בעכו : שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו , שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי ! אמר לו : כתוב בתורתכם "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" ( דברים יג יח , ( מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי . אמר לו : אין משיבין במרחץ . וכשיצא אמר לו : אני לא באתי בגבולה , היא באת בגבולי . אין אומרים : נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי , אלא אומרים : נעשית אפרודיטי נוי למרחץ . דבר אחר , אם נותנין לך ממון הרבה אי אתה נכנס לעבודה זרה שלך ערם ובעל קרי ומשתין בפניה ; וזו עומדת על פי הביב וכל העם משתינין לפניה . לא נאמר אלא " אלהיהם" ( דברים יב ג , ( את שנוהג בו משום אלוה אסור , ואת שאינו נוהג בו משום אלוה מתר . והקים שם יריד ומכר אותם , ועד היום הזה היריד נקרא האדריאנוס" 1 ed . Dindorf , p . 474 , 1 . 3-9 Chronicon Paschale , ) בתרגומה של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי