גדר חמת של הרומייםהמרחגאות‭(.‬ י בךצב יצחקיד ‭'142 )‬ עמ ‭,1989 ,‬י" בא הקדומותם המיאמות