7. יחסי גליל-יהודה במעבר לתקופת האמוראים

. 7 יחסי גליל-יהודה במעבר לתקופת האמוראים אחר מותו של רבי יהודה הנשיא החל תהליך ההפרדה בין הנשיאות לבין הסנהדרין , שהביא , בין היתר , לעלייה בכוחם של בתי המדרשות המקומיים , ולוד היא מן המרכזיים 79 ירושלמי , תעניות פ"ג , סו ע"ג . תרגום : "והיו הציפוריים אומרים , רבי יהושע בן לוי מוריד גשמים לדרומיים , ורבי חנינה עוצר המים לציפוריים . היו צריכים לעשות ( תענית גשמים ) פעם שנייה , שלח והביא ( רבי חנינה ) לרבי יהושע בן לוי , אמר לו , איכפת לאדוני לצאת עמנו להתענות , יצאו שניהם לתענית ולא ירד גשם , נכנס ואמר לפניהם , לא רבי יהושע בן לוי מוריד גשמים לדרומיים , ולא רבי חנינה עוצר גשמים לציפוריים , אלא הדרומיים לבבם רך ושומעים דבר תורה ונכנעים , וציפוריים לבבם קשה ושומעים דבר תורה ולא נכנעים . " שבהם . תהליך זה פעל באופן דו סיטרי : מצד אחד , הוא הביא להורדת המתח בין יהודה לבין הגליל , שהיה קיים תחת הנהגתו הריכוזית של רבי יהודה הנשיא , ועל רקע זה ניתן לראות בין השאר את המעשה בציפורי , שנזכר לעיל . מצד שני , העלייה הנוספת בכוחה של לוד הגבירה את התחרות שבין חכמי הגליל לבין חכמי יהודה , שהחלה עוד ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי