6. מקומם של החסידים

. 6 מקומם של החסידים לדעת ספראי היה הגליל מקומם של החסידים . 72 למעשה , הוא מונה שלושה חסידים : רבי חנינא בן דוסא בן ערב שבגליל ; הכוהן החסיד מרמת בני ענת , שרבן יוחנן בן זכאי שלח אליו תלמיד ( ככל הנראה , רבי יהושע ) על מנת לבודקו ; חסיד אנונימי הנזכר בירושלמי "איתחמי לרבנן חסידא דכפר אימי יצלי ומיטרא נחת , " אשר יש לזהות את מקומו - כפר אימי - עם כפר ימה , היא יבנאל ( המעשה המיוחס לו מקביל לזה של אבא חלקיה בד בריה דחוני המעגל . ( לחסידים הגליליים מבקש ספראי לצרף את ישו מנצרת , שרב הדימיון בינו לבינם . ממשיך ספראי וטוען , שמכל החסידים 69 תוספתא , אהילות יח יה ! ירושלמי , שביעית פ"ו , לו ע"ג ; שם , יבמות פ"ז , ח ע"א . ראה לעיל , פרק ה , סעיף 70 . 4 ירושלמי , דמאי פ"א , כב ע"א . תרגום : "כל אלה יהודים זנים 71 . " עיין : ירושלמי , תרומות פ"ח , מו ע"ב ; בראשית רבה , צד ט ! מהדורת תיאודור אלבק , עמ' 72 . 1185-1184 ראה : ש' ספראי , "חסידים ואנשי מעשה , " ציון , נ ( תשמ"ה , ( עמ' 73 . 138-134 ראה לעיל , פרק ב , סעיף . 2 ראה גם : idem , Post-Biblical Jewish Studies , Leiden G . Vermes , "Hanina...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי