5. יחסי גליל-יהודה בימי רבי יהודה הנשיא

. 5 יחסי גליל-יהודה בימי רבי יהודה הנשיא תמונה חדשה של יחסי גליל-יהודה מתגלה בימי רבי יהודה הנשיא , שעה שהנשיאות בבית שערים ובציפורי מצויה בשיא עוצמתה . בחלוף העתים מאז מרד בר כוכבא חלה התאוששות גם ביהודה , ובמיוחד בולט מקומה של העיר לוד , שהיתה מהחשובים שבמרכזים כבר בתקופת יבנה . ספק אם אפשר לומר שנתעורר איום של הדרום על ההגמוניה של הגליל , אבל יחסו האמביוואלנטי של רבי יהודה הנשיא כלפי לוד וחכמיה עשוי להעיד על חשיבותו של המרכז בלוד מצד אחד , ועל מתיחות מסוימת בינו לבין מוסדות ההנהגה בגליל מצד שני . במיוחד בולט הדבר בהתייחסותו של רבי יהודה הנשיא למקום שבו קידשו את החודש ועיברו את השנה . קביעת הלוח היתה מאז ומתמיד אחד הנושאים המרכזיים שבהם בא לידי ביטוי כוחם של מוסדות ההנהגה . אף על פי שכבר ידעו חכמים באותה 53 ירושלמי , ברכות פ"ב , ה ע"ב ; שם , מועד קטן פ"ג , פב ע"ד . תרגום : ... " פעם אחת ראה אבלים בשבת ושאל בהם , אמרו לו , זהו שאתה מספר בשבחו , אמר להם , מה עשה , אמרו לו , ראה אבלים בשבת ושאל בהם . " השווה : בראשית רבה , ק ז ; מהדורת תיאודור אלבק , עמ' 54 . 1291 ירושלמי , סנהדרין פ"א ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי