2. קיום מצוות בגליל

. 2 קיום מצוות בגליל אין אפוא שחר לתיזה המרכזית של ביכלר , המבקשת לדחוק את "עם הארץ למצוות" למיטת סדום מבחינה רגיונאלית ומבחינה כרונולוגית . מסקנה זו חשובה במיוחד שעה שניגשים לדון ביחסים בין הגליל לבין יהודה , שכן התבססות על דעתו של ביכלר מוליכה למחשבה , שתהום היתה פעורה בין יהודה לבין הגליל , לפחות בימים שקדמו למרד בר כוכבא , בעוד שעיון מדוקדק במקורות התלמודיים מוכיח את ההיפך הגמור . עוד בימי הבית קיימו בגליל את המצוות המרכזיות שהביאו ליצירת החתך החברתי בין עמי הארץ לבין פרושים וחברים . יוסף בן מתתיהו מעיד , שחבריו הכוהנים יועזר ויהודה , שנשלחו עמו לגליל בראשית המרד הגדול , אספו הון רב מן המעשרות וביקשו לשוב לבתיהם . הוא עצמו משתבח בכך , שלמרות זכויותיו בתור כוהן , לא נטל מן המעשרות המגיעים לו מידי אלה שהביאו לו אותם . מספר מקורות מעידים על איגרות ששלחו ראשי הסנהדרין בירושלים אל בני אזורים בעל מידות , אך לאו דווקא את זה המשתייר אי המתקרב לחוגי החסידים . ראה : י"נ אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , א-ב , ירושלים תשכ"ד ; א , עמ' ; 47-46 ב עמ' : 1183-1182 אופנהיימר ' ( לעיל , הערה , ( 4 עמ' . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי