1. עם הארץ בגליל וביהודה

. 1 עם הארץ בגליל וביהודה במחציתה של המאה הב' לספירה , באמצע תקופת המשנה , בעקבות כישלונו של מרד בר כוכבא , עובר מרכז היישוב היהודי מיהודה לגליל . מעבר זה אינו מסתיים בנדידת מוסדות ההנהגה מיבנה לאושה , אלא מביא גם לעלייה במשקלו של היישוב היהודי בגליל . הגליל היה גם ערש הנצרות , עובדה המקנה לשאלת היחסים בין הגליל לבין יהודה משנה תוקף וחשיבות . ביכלר העמיק חקר ובדק מקורות הרבה , במונוגראפיה שכל כולה מוקדשת לעם הארץ הגלילי במאה הב' לספירה . לדעת ביכלר , המושג "עם הארץ לתורה , " כלומר הבור שאינו בקיא בתורה , משמש בתקופות שונות ומתייחס ליהודה ולגליל כאחד ; ואילו "עם הארץ למצוות , '' החשוד בזלזול במצוות התלויות בארץ ובהלכות טומאה וטהרה , הוא מושג חברתי דתי שהורתו בגליל בתקופת אושה . ביכלר מבסס את השקפתו על כך שחלק ניכר מן ההלכות והמימרות הדנות בעם בארץ , נשנות משמם של חכמי דור אושה , כמו רבי מאיר , רבי יהודה בן אלעאי , רבי יוסי בן חלפתא , רבי נחמיה , רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון בן יוחאי . לדעתו נוצר המושג של עם הארץ למצוות כאשר הגיעו חכמים לגליל לאחר מרד בר כוכבא , מצאוהו ריק מתורה ונעור ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי