4. הצבא הרומי וערי הגליל

. 4 הצבא הרומי וערי הגליל מעורבות ישירה של השלטונות הרומיים בחייהן של ערי הגליל היתה באמצעות היחידות הצבאיות . הלכות המשיחות לפי תומן , אשר אין להן זיקה לימים של מרד , מזכירות כניסה של יחידות צבאיות ליישובים , ובדרך כלל גרמה כניסת החיילים להפרעה מסוימת במהלכם של חיי היישוב . מטבע הדברים , באה המעורבות הנזכרת לידי ביטוי מיוחד בתקופת משבר הקיסרות במאה הגי . חכמים בני אותה תקופה מדגישים , שלא עבר אף לא חג אחד , בלא שנכנסו לטבריה או לציפורי יחידות צבאיות ופקידים רומיים : "אמר רבי יצחק : אין לך כל רגל ורגל שלא באתה בולשת לציפורי . ואמר רבי חנינא : אין לך כל רגל ורגל שלא בא לטבריה אגמון וקמטון ובעל זמורה . " הקושי העיקרי של היישוב היהודי בארץ ישראל בעת משבר הקיסרות היה כאמור עול המסים הכבד . סביר להניח , שגם במקרים המתוארים במקור זה , פגיעתם העיקרית של החיילים והפקידים הרומיים שנכנסו לטבריה ולציפורי היתה בהטלת מסים ושירותים מסוגים שונים על בני העיר . מעניין לציין , שבספרות התלמודית נזכר שהחיילים הרומיים בעצמם עסקו במעשה גביית המסים . כך , לדוגמה : "חד זמן עבר חד ליגיון , בעי למגבי דימוסייא ד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי