3. הבאת נפטרים מהתפוצות לקבורה בבית שערים ובטבריה

. 3 הבאת נפטרים מהתפוצות לקבורה בבית שערים ובטבריה מימרות רבות של חכמים , שפעלו בתקופת משבר הקיסרות במאה הג , ' עוסקות בשבחה של הקבורה בא ^ ישראל ובחשיבותה . ההדגשה שהקבורה בארץ ישראל יש בה כדי לכפר על עוונות , ולא זו בלבד אלא שמתי / rw ישראל יקומו תחילה בימות המשיח , ואילו הנקברים בתפוצות יתנסו בגלגול מחילות , הדגשה זו מקורה ברצון לקשור את בני העם לארצם . במקביל לכך התפתחה התופעה של הבאת מתים מן התפוצות לקבורה בארץ ישראל . ראשיתה של התופעה לאחר מרד בר כוכבא , אך היא מתעצמת והולכת בתקופת המשבר במאה הג . ' מתברר שהיו כאלה שלא נמנעו מלרדת , pnra למשל לבבל , אך ציוו לקוברם כארץ ישראל . אתרי הקבורה ליהודים מן התפוצות היו " וזנותא דכיתנאי הוה לץ צומות וכר . " ראה על כך : ליברמן ( לעיל , הערה , ( 25 עמי 1348-347 ראה גם : די שפרבר , "הבריחה והחזקה , '' בר אילן , ט ( תשל"ב : ספר ח"מ שפירא , א , ( עמ' . 296-290 78 בספרות התלמודית יש רמזים אחדים לתופעה של נטישת יישוב בשל עול המסים , ולא רק בתקופת משבר הקיסרות במאה הג . ' מעשה כזה , שנופף אגדי רב נשזר בו , כרוך בהטלת דמי כלילה ( aurum coronarium ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי