2. הגליל בצל משבר הקיסרות הרומית

. 2 הגליל בצל משבר הקיסרות הרומית ההשתלשלות ההיסטורית שהטביעה את חותמה יותר מכול על ראשית ימיהם של אמוראי ארץ ישראל היתה המשבר בקיסרות הרומית , שהתרחש מסוף ימיהם של הסוורים ועד לעלייתו של דיוקלטיאנוס לכס הקיסרות 284-235 ) לספירה . ( ביטויו העיקרי של משבר זה בארץ ישראל היה הכבדה בעול המסים , שגרמה למשבר כלכלי . משבר כלכלי זה השפיע על תחומים שונים נוספים , והביא להידרדרות במעמדה של שאירע לרבן גמליאל דיבנה בדרך מעכו לכזיב , נזכר שדרך זו עברה באיזור של נוכרים . ראה גם להלן , פרק ח , סעיף 17 . 2 ירושלמי , שקלים פ"ז , נ ע"ג . תרגום : "גדי צלוי נמצא בדרך של גופתא והתירוהו משום שני דברים ... ונמצא משל בית רבי ... עיגול של גבינה נמצא בפונדקא דלוי והתירוהו משום שני דברים ... ונמצא משל רבי אלעזר בי רבי יוסי 18 . " גופתא הנזכרת ככל הנראה במקור הנדון הוא כפר הסמוך לציפורי , על הדרך לטבריה . ראה : קליין ( לעיל , הערה , ( 12 עמ' ; 94-93 ז' ספראי , פרקי גליל , מעלות תשמ"ה , עמ' . 15-14 19 בדפוסים ראשונים של הבבלי , יב ע"א , ובכתב יד מינכן : "פונדיקא דלביא" ( ראה בדקדוקי סופרים למקום . ( המקום שוכן על ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי