1. הזיקה לתקופת המשנה

. 1 הזיקה לתקופת המשנה חתימת המשנה ובעקבותיה שאר הספרות התגאית ! מותו של רבי יהודה הנשיא : תהליך ההפרדה בין הנשיאות לבין הנהגת החכמים ( הסנהדרין : ( ירידת רב לבבל בשנת 219 לספירה וראשיתה של יצירה בבלית עצמאית : השלכותיו של משבר הקיסרות הרומית במאה השלישית 284-235 ) לספירה ) על המזרח - כל אלה קבעו את אופיה של תקופת המעבר מימי התנאים לימי האמוראים בארץ ישראל בכלל , ובגליל שבו היה מרכזו של היישוב בפרט . עם חתימת המשנה נקבעה מתכונתו של הספר שהיה היסוד השני בחיי העם היהודי בצדה של התורה . יחד עם זאת נבלמה במידה מסוימת הדינמיות בהתפתחותה של התורה שבעל פה , שכן נוצר בסיס משותף וקובע של ההלכה , שהציב קו גבול בין תנאים לבין אמוראים , כאשר אין האחרונים רשאים לחלוק על הראשונים . תהליך זה ניתן להמחשה בשינוי שחל במשמעות הלשונית של המושגים 'תנאים' ו'אמוראים : ' בתקופת המשנה קרויים חכמיה בשם תנאים , ואמורא היה זה שאומר , כמשמעותו המילולית , כלומר הוא הסביר את דברי התנאים לתלמידים ולשומעים . לעומת זאת , בתקופת התלמוד האמורא הוא שמו של החכם יוצר ההלכה , העוסק בפירוש המשנה וביישובה עם מקורות תנאיים אחרי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי