4. סמכויותיו של רבי והפעלתן בגליל

. 4 סמכויותיו של רבי והפעלתן בגליל יש מידה רבה של התאמה בין מדיניות העיור של הסוורים לבין פועלו של רבי יהודה הנשיא , וכבר עמדו על כך חוקרים שונים . לגבי הסוורים יש להזכיר , בנוסף לאמור לעיל , את החקיקה של ספטימיוס סוורוס וקאראקאלה , הקובעת שליהודים מותר לשמש במישרות בשלטון העירוני , ושעליהם לשאת בליטורגיות שאינן עומדות בסתירה למצוות דתם . ואילו רבי יהודה הנשיא העניק פטור ממצוות התלויות בארץ לערים שרוב תושביהן היה נוכרי , כמו אשקלון , קיסריה , בית גוברין ובית שאן . הוא קבע בבירור , שאין בכך כדי להוציא מקומות אלה ואחרים מתחומי ארץ ישראל , ואין טומאת ארץ העמים חלה עליהם . נראה בעליל , שכוונתו של רבי היתה לעודד יהודים להתיישב בערים אלה , ולסייע להם בתחרות הכלכלית עם תושביהן הנוכרים . מכל האמור נבעה תמורה מהותית במעמדן של ערי ארץ ישראל בימי רבי יהודה הנשיא , בעקבות פעילותם של הסוורים . זה היה שינוי לעומת מדיניותו של האדריאנוס , שהתבטאה בעידוד ההלניזאציה של הערים , כולל טבריה וציפורי , ובהעברת השלטון העירוני ליסודות פאגאניים באוכלוסייה . כבר הוזכר במקום אחר , שאחת הדרכים של הנשיאים להגביר את...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי