קומראן לידרה ממע ועטיפתה‭?(‬ אפרסמון ( שמן‭v a‬פכית‭(.‬י " א לחקירת החברה ‭'5 32 )‬ עמ , ט ‭" (‬ תשמ ( כ, ישראלארץ