3. השלטון הרומי וערי הגליל

. 3 השלטון הרומי וערי הגליל מעמדו של רבי יהודה הנשיא אצל השלטונות הרומיים , והכרתם של ה"תקיפים" חברי ההנהגות העירוניות המקומיות בהנהגתו , באים לידי ביטוי מובהק בסמכויותיו בתחום המסים הרומיים . אין ראיה ברורה במקורות שרבי לקח חלק בגביית המסים , ואף אין זה מדרכי שלטונם של הרומאים בפרובינקיות לתת סמכות זו בידי גורם מרכזי כלשהו . ואולם , ברור שלרבי יהודה הנשיא הוענקו סמכויות החלטה וקביעה ביחס לחלוקת נטל המסים , הן מצד הרומאים הן מצד היהודים . כך לדוגמה : "הנהיג רבי בארנונא ובגולגולת ובאנפרות כהדא דבן ננס . '' בתקנה זו מעניק רבי יהודה הנשיא קדימות למסי השלטונות על חובות אחרים , כשם שבן ננס הקדים את האשה בגביית כתובתה לנושים אחרים . ההנהגות העירוניות המקומיות קיבלו את סמכותו של רבי יהודה הנשיא , כפי שעולה מן המעשה הבא , שיש בו גם הארה חשובה לדרכי השלטון הרומי בערי הגליל בימיו : "כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר : ההוא דמי כלילא דשדו בי קיסר אבולי ואסטרטיגי , אמר רבי : ( ניתבו ) אבולי ( פלגא ) ואסטרטיגי פלגא . " הרקע במובן של עיירות , כפרים , אלא בהוראת : קרונות ; וראה על כך : אלון ( לעיל , הערה , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי