2. מבית שערים לציפורי

. 2 מבית שערים לציפורי עיקר עושרו של רבי יהודה הנשיא בא לו מקרקעותיו . בשל יחסיו עם השלטונות , העניקו לו השליטים קרקעות , אם במתנה אם בחכירה אם באריסות . באופן זה , ככל הנראה , עברו לרשותו של רבי אדמות בית שערים , שסביר להניח שהיו אדמות מלכות כבר בימי הבית השני : תחילה היו שייכות לשושלת החשמונאית , לאחר מכן נפלו לידי הורדוס וביתו , וסופן שעברו לרשותו של הקיסר הרומי . השלטונות מסרו אותן , בדרך כלשהי , לידיו של רבי יהודה הנשיא , והלה העתיק את מקום מושבו לבית שערים 26 ייתכן , לדוגמה , שבית הכנסת קרוי על שמו של אדם בשם סוורום ( שהוא שם נפוץ , ( שתרם כסף לבניינו . 27 ראה : 28 PL , XXV , col . 596 = CCSL , LXXV A , p . 924 ראה , לדוגמה : ' ... " ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ( בראשית כה כג , ( אל תקרי גוים אלא גיים , ואמר רב יהודה אמר רב , אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים" ( בבלי , ברכות נז ע"ב ; שם , עבודה זרה יא עי'א ... " ;( אמר ליה והא בקורת = ] עדרי בקר ] של אנטונינוס הייתה רובעת והרביעו ממנה בקורת של רבי" ( בראשית רבה , כ ו ; מהד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי