1. רבי, השלטונות הרומיים והגליל

. 1 רבי , השלטונות הרומיים והגליל ימי רבי יהודה הנשיא היו תור הזהב של החיים היהודיים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד . היתה זו תקופה של יחסים מתוקנים עם השלטונות הרומיים ושל מצב כלכלי שפיר . ההנהגה העצמית היתה נתונה בידיו של נשיא עתיר סמכויות , בעל אישיות ייחודית ודומינאנטית , אשר הביא לסיומו את המפעל של עריכת המשנה . רבי יהודה הנשיא מכונה במקורות "רבי" סתם או "רבנו הקדוש . " חכמים הביעו את הערכתם הרבה כלפיו ; כך לדוגמה במימרה הבאה : "אמר רבה בריה דרבא , ואיתימא רבי הילל בריה דרבי וולס , מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד . " מסורת תלמודית קובעת : "כשמת רבי עקיבא נולד רבי . " רבי עקיבא הוצא להורג בעת גזירות השמד שבעקבות מרד בר כוכבא 138-135 ) לספירה , ( ומבחינה כרונולוגית סביר להניח שרבי נולד באותה עת לערך . יחד עם זאת , אין ספק שהמסורת האמורה מתכוונת להדגיש , שהאומה לא נותרה יתומה עם הסתלקותו של רבי עקיבא , ומיד יצא לאוויר העולם מנהיג שעתיד למלא את מקומו . בני דורו של רבי ראו בתקופתם מעין אתחלתא דגאולה , כפי שעולה מן המקור הבא : דלמא , רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי