3. המסורת על טיהור טבריה ומשמעותה

. 3 המסורת על טיהור טבריה ומשמעותה הארה עקיפה למעבר של תושבים יהודיים מיהודה לגליל בעקבות מרד בר כוכבא עולה מתולדותיה של טבריה . יוסף בן מתתיהו מעיד , שהורדוס אנטיפס , מייסד טבריה , נאלץ להעניק תמריצים לבני האספסוף כדי שישתקעו בעיר , שכן היהודים נמנעו מלהתיישב בה עקב בנייתה על גבי קברים . אמנם , מסתבר שהיו גם משלומי אמוני ישראל שלא נמנעו מלשבת בטבריה , וכבר בתקופת יבנה היו מצויים בה בתי כנסת , חכמים פעלו בה , ואפילו רבן גמליאל דיבנה הגיע אליה במסגרת סיוריו . יחד עם זאת , היו בוודאי גם יהודים שנמנעו מלשבת בה , בגלל חשש הטומאה שרבץ עליה , כפי שימשיך ויתברר להלן . 32 זולאי , ידיעות המכון ( לעיל , הערה , ( 26 עמי קיא . 33 לגבי שנת ייסודה של טבריה , ראה לעיל , פרק ג , סעיף r הערה 34 . 9 יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים יח , . 38-37 קליין מפקפק במהימנות עדותו של יוסף בן מתתיהו , וטוען שאיסור ישיבה במקום טמא קיים רק לגבי כוהנים ( קליין , ארץ הגליל [ לעיל , הערה [ 28 עמי . ( 101-100 טיעון זה נובע מהגישה המצמצמת את זיקתם של תחומי טהרה , לכוהנים בלבד , אך גישה זו אינה עומדת בפני הביקורת ( ראה ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי