כתובת המשמרות מבית אל־חאצ'ר שבתימן (במהופך) ליקוטי תרביץ, ב, תשמ"א, לוח כג (י"ל מאגנס‭.(‬