2. משמרות הכהונה ומעברם לגליל

. 2 משמרות הכהונה ומעברם לגליל רבי שמעון בר יוחאי , שנמנה על מייסדי המרכז באושה , קובע : "אדם כשהוא גולה מיהודה לגליל ... אין זה קרוי גולה . " אין ספק שמימרה זו משקפת את ההגירה של רבים מפליטי יהודה לגליל בעקבות מרד בר כוכבא . במקביל לכך היא מעידה , שהמעבר מיהודה לגליל , ושיקום מוסדות ההנהגה באושה , לא זכו לגינוי כמו שגינו אלה שעזבו את הארץ . אחד הביטויים להעברת מרכז הכובד היישובי מיהודה לגליל , הוא זיקתם של משמרות הכהונה לגליל , הכרוכה ככל הנראה במעבר מיהודה לגליל בעקבות מרד בר כוכבא . בימי הבית השני נחלקו הכוהנים לעשרים וארבעה משמרות , שהתחלפו ביניהם מדי שבוע בעבודת המקדש . הואיל והכוהנים מייצגים את כלל העם , ובמגמה למצוא פיתרון לבעיה "וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו , " נחלקו אף הישראלים לעשרים וארבעה מעמדות במקביל למשמרות הכהונה . החלוקה למשמרות ולמעמדות היתה קשורה במידה מסוימת לייחוסם המשפחתי של הכוהנים ולמקום מושבם , ואפשר שהיא באה לידי ביטוי בחלוקה המינהלית של ארץ ישראל לפלכים . בימי הבית השני ישבו רוב המשמרות באיזור יהודה , ומן הסתם לא השתנה המצב שינוי של ממש בת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי