1. שיקום מוסדות ההנהגה

. 1 שיקום מוסדות ההנהגה מרד בר כוכבא ותוצאותיו הביאו להעתקת מרכז הכובד של היישוב היהודי לגליל . העובדה הבולטת ביותר הממחישה זאת היא שיקומם של מוסדות ההנהגה בגליל , ופעילותם שם בהמשך תקופת המשנה והתלמוד . מקומם הראשון של מוסדות ההנהגה בגליל היה באושה , ועל הקמתם נשתמרה עדות יחידה במינה : בשלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושא , ואלו הן , רבי יהודה ורבי נחמיה , רבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר בן יעקב . שלחו אצל זקני הגליל ואמרו , כל מי שהוא למד יבוא וילמד , וכל מי שאינו למד יבוא וילמוד ; נתכנסו ולמדו ועשו כל צרכיהון ... זהותם של החכמים , מספרם ותוכנו של השדר לחכמי הגליל , מעידים שמדובר בחידוש פעילותם שלמוסדות ההנהגה . ציון הזמן " , בשלפי השמד , " מאפשר לתארך את האירוע סביב שנת 138 לספירה , שבמהלכה מת האדריאנוס ומתחילה תקופת האנטונינים . סביר להניח שלא ניתן היה לחדש את מוסדות ההנהגה בשלפי השמד באחת מערי הגליל . ניסיון כזה היה מעורר מן הסתם את התנגדותם של השלטונות הרומיים , שכן הם לא היו רואים בעין יפה כינונם של מוסדות הנהגה לאומיים , הצוברים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי