איגרת כר־כוככא שבה מוזכרים "הגללאים" 1 ידיו, בר־כוכבא‭,1971,‬ עמ' 137 (החברה לחקירת א''י‭.(‬