: ורי 5י» לגיו־ יד מהד מילאבן האדריאנוס האלוהי נרוה של נכדו הפרתים מנצח האלוהי טריאנוס בנו קיסראימפרטור" בפעם קונסול] 120 שנת ‭] =‬ הרביעית בפעם טריבון שלמכות ס בעל גדול כוהןאוגוסטוס‭".‬ פורי ] צי = [הרי מדיוקיס מיל ‭,11‬ עותנאי מכפר מיל ‭[5‬ הכביש את [ סללישיתהשל