1. פולמוס קיטוס והקודמות למרד בר־כוכבא

. 1 פולמוס קיטוס והקודמות למרד בר כוכבא מעטות העדויות הברורות העוסקות בגליל בעת מרד בר כוכבא . לעומת זאת , רב יותר מספרן של העדויות מן התקופה שקדמה למרד ומזו שלאחריו , והן עשויות לשפוך אור על מידת מעורבותו של הגליל במרד . שאלת היקפו הטריטוריאלי של מרד בר כוכבא בכלל , ומידת השתתפותו של הגליל במרד בפרט , העסיקה רבות את החוקרים . לאור שיקומם של מוסדות ההנהגה בגליל , ומעברם של פליטים מיהודה לגליל , יש להניח דעות החוקרים בשאלה זו חלוקות מן הקצה אל הקצה . ביכלר חיבר את המחקר המקיף ביותר בנדון , והוא טוען שעיקרו של המרד היה בחבל יהודה . ( XVI [ 1904 ] , pp . 143-205 Bar-Kochbakrieges und die auf diesen bezogenen jiidischen Nachrichten " , JQR , A . Biichler , "Die Schauplatze des ) לפניו כבר טען כך י' דרנבורג , משא PK ישראל , תרגם מבש"ן , פטרבורג תרנ"ו , עמ' , 224-223 הערה . 58 שפר מסיק מבדיקה שיטתית של המקורות , שאין כל אפשרות להכליל לאורם את הגליל בשטחו של המרד ;( Kokhba-Aufstand , Tubingen 1981 , pp . 102-135 P . Schafer , Der Bar ) מור מצמצם את משקלו של מרד בר כוכבא מכל הבחינות , וטוען שה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי