פסל האדריאנוס עוטה שריון ברונזה, מתל שלם; כתמונה השריון המעוטר קדמוניות, ח (תשל"ה‭,(‬ עמ' 39 (החברה לחקירת א"י‭.(‬