3. סיורי רבן גמליאל בגליל

. 3 סיורי רבן גמליאל בגליל בימי רבן גמליאל 115-96 ) לספירה לערך , ( ימי השיא של תקופת יבנה , מתהדקים והולכים הקשרים בין המרכז ביבנה לבין הגליל . מסורת אחת מעידה , שבדומה לרבן יוחנן בן זכאי , נזקק גם רבן גמליאל לעזרתו של רבי חנינא בן דוסא , כאשר חלה בנו . סביר להניח , שתלמידי רבן גמליאל שנשלחו לשם כך אל רבי חנינא בן דוסא , פנו אליו במקום יישובו , ערב שבגליל . כך ניתן להסיק מנוסח הירושלמי : "מעשה ברבן גמליאל שחלה בנו , ושלח שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא בעירו . " אך הראיה חנינא בן דוסא , שלמד אצלו תורה באותה שעה , שיתפלל בעבור בנו שחלה ( בבלי , ברכות לד ע"ב . ( ראה : ש' םפראי , "חסידים ואנשי מעשה , " ציון , נ ( תשמ '' ה , ( עמ' . 136 18 בבלי , סוכה כח ע"א . במקבילה מצוי מעשה ב"תלמיד אחד מתלמידי גליל העליון" שמעיד לפני רבי אליעזר על הלכה ששמע ( תוספתא , כלים , ב"מ , ב א , בבלי , שבת נב ע"ב . ( השווה גם המעשה בתוספתא , מעילה א ה . במשנה שבסוף סוטה , שהיא תוספת מאוחרת למסכת זו , מנבא אמנם רבי אליעזר כי "הגליל יחרב" ( ט טו , ( אבל במקבילות באו הדברים מפי חכמים בני תקופות אחרות : רבי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי