מראה כללי של ה88י8ט כבית־המידות שנחשח בציפורי קדמוניות, כא (תשמ"ט‭,(‬ עמ' 94 (החברה לחקירת א"י‭.(‬