1. אופיו של היישוב היהודי בגליל

. 1 אופיו של היישוב היהודי בגליל שאלת אופיו של היישוב היהודי בגליל בתקופת יבנה היא בעלת חשיבות מיוחדת , מטעמים שונים . ראשית , הגליל בסוף ימי הבית השני הוא ערש הנצרות , וממנו יצאו ישו וראשוני תלמידיו . שנית , לאחר תקופת יבנה ומרד בר כוכבא הופך הגליל למרכז היישוב היהודי בארץ ישראל , ובו משתקמים מוסדות ההנהגה . מידת יהדותו של הגליל בתקופת יבנה יש בה כדי לשפוך אור על התופעות הנזכרות . החוקרים מתלבטים בשאלת אופיו של היישוב היהודי בגליל בימי הבית השני ובתקופת יבנה , וממילא בשאלה , איזה גליל מצאו לפניהם פליטי מרד בר כוכבא והחכמים שעברו אליו מיהודה . המחקר הנוצרי הפרוטסטאנטי של המאה הי"ט וראשית המאה הכי הניח את היסוד לדעה המטילה ספק בעצם אופיו היהודי של הגליל לפני מרד בר כוכבא , בטענה שתושבי הגליל היו פשוטי עם חסרי תורה ומתרחקים מהיהדות . לדעה זו היו גם שורשים אפולוגטיים : היא באה להציג את ישו כרפורמטור שקם לעזרת יהודי הגליל , שההנהגה היהודית הפרושית התנכרה להם . לעיקרה של דעה זו הצטרפו גם חוקרים בני זמננו ., שייחסו את עולם החכמים והתורה ליהודה , ושיירו את הגליל בימים שלפני מרד בר כוכבא ריק מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי