הגליל בתקופת המשנה

גזורכז ולמן היזד לגוץ _לךץת _יטיי אל אהרן אופנהיימר הגליל בתקופת המשנה אהרן אופנהיימר הגליל בתקופת המשנה A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים תשנ"א  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי