— אדונים ו8חנזתי —ןןךא בעל הקמור—הנה ל?ני5ם van• ‭1^9‬־ ו. יקםן ןדזל,