נספחים

נספחים נספח - 1 משלים הארי , פרומתאוס והפיל האלי עןבל לעתים קרובות על פרומתאוס , שאמנם יצרו גדול ויפה , ציד את מלתעותיו בשניים , ואת כפות רגליו בצפרניים ועשהו גיבור ואמיץ מכל החיות , "ואף-על-פי-כן , " אמר , "אימת התרנגול עלי . " ענהו פרומתאוס : "על מה תאשימני חינם ? יש לך כל מה שהיה בכוחי ליצר , ואין זו אלא נפשך , המגלה חולשה בפני בריה זו . " קונן אפוא הארי על גורלו וקילל את הפחדנות שבו , ובסוף ביקש לשים קץ לחייו . ובעוד הוא הוגה בדבר , בא לקראתו פיל . ברכו הארי לשלום , ונשאר עומר לשיח עמו . ראהו מנענע כל הזמן את אוזניו ושאלו : "מה מציק לך , ומדוע אין אוזנך חדלה לרעד אפילו רגע אחד " ? ענהו הפיל , שבדרך מקרה עף באותה שעה יתוש מסביבו : "רואה אתה את היצור הקטן הזה , את הזמזמן ? אם יחדור זה לדרכי השמיעה שלי , מות אמות . " אמר הארי אל עצמו : "מה אפוא מאלץ אותי למות , בהיותי כמו שהנני ובהיותי מאושר מן הפיל , במידה שהתרנגול עצום מן היתוש " ? צא וראה כוחו של יתוש , שהוא מפיל אימתו אפילו על הפיל . ( שפאן , ( 19-18 : 1960 השועל והחוח שועל אחר מ ? נדו רגליו כשנמלט מהמלכודת ונטה לנפול . תפס בחוח...  אל הספר
מכון מופ"ת