ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה מקורות אורלב , אורי . ([ 19791 2000 ) חולצת אריה . ירושלים : כתר . באום , ל . פרנק . ( 1989 ) הקרסם מארץ עוץ . תרגום : בשמת אבן-זהר . תלאביב : מחברות לספרות . כורלא , עודד . ( 1974 ) חמורלה המוריקו רחמרררן . תל-אביב : ספרית פועלים . ביפון , ז'ורז' ולואי לקלרק דה . . ( 117531 1991 ) החמור . תרגום : דן דאור . בתוך : סימון אליוט ובברלי סטרן ( עורכים , ( תרבות באור ההשכלה : אנתולוגיה של חיבורים מן המאה ה . ( 363-358 ) 18- תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה [ מהדורה זמנית . [ ברטוב , אייל . . 1991 זד' . 77 ירושלים : שחף . גוטמן , נחום . . ( 11951 \) 2001 הרפתקאות המור שכולו תכלת . דביר . גולדברג , לאה . ( תשי"א ) תשי"ט . מסעות מור החמור . תל-אביב : הוצאת מקרא-סטודיו וספרית פועלים . גולדברג , לאה . ([ 1958 / 19381 1975 ) ביסים ונפלאות . ספרית פועלים . גולדברג , לאה . ([ 19591 1981 ) רירה להשכיר . מרחביה : ספרית פועלים . גולדברג , לאה . ( 119571 2000 ) איה פלוטו . תל-אביב : ספרית פועלים . דאל , רואלד . ( 1977 ) מר שועל המהולל . תל-אביב : זמורה , ביתן מורן . דה-סגיר , סופי ( הרוזנת דה-סג...  אל הספר
מכון מופ"ת